Eau de Parfum, Densité 13%
Qualité Supérieure

FAMILLE DES FLEURIS

Famille qui groupe les parfums faits de fleurs comme la rose, le muguet, le jasmin, la violette…

Veilig betalen en verkoopsvoorwaarden

Online afrekenen op delforge.com is zeer eenvoudig, snel en veilig.
U kunt 24 uur op 24 bestellen, 7 dagen op 7.
Bij het bestellen, kunt u kiezen voor één van de volgende beveiligde betalingen:

paiement sécurisé    of    paiement sécurisé virement

Het voorvoegsel van onze website is https, niet http.
De "s" betekent dat uw computer rechtstreeks communiceert met de banken, zonder zelf door onze server te gaan op het moment van u betaling, via een beveiligde verbinding, gegarandeerd door de banken.

Vorige Pagina

Verkoopsvoorwaarden

De verkoopsprijzen worden maar als informatie gegeven en zijn overeenkomstig met het prijzenreglement. De prijzen zijn stabiel maar kunnen zonder preadvies van de producent veranderd worden. De producent verbindt zich om een snelle levering te verzekeren: tussen 5 en 15 dagen in de Europese Unie. Drie weken, soms minder, buiten de Europese Unie. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging der bestelling of vertragingspenaliteit. De producten worden met zorg voorbereid. Voor een langere conservering, bewaar de producten bij een temperatuur van 15 tot 18°C en bescherm ze tegen het licht op een droge plaats. Ter wille van zuiverheid en hygiëne worden de producten noch teruggenomen, noch geruild. Al onze producten zijn voor een uitwendig gebruik. Iedere klacht dient schriftelijk ten laatste 5 dagen na ontvangst der goederen ingediend te worden. Echter, in overeenstemming met de regulering van de verkoop op afstand, heeft de klant het recht om de aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen te annuleren, binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering van het product. De N.V. Parfums de Namur zal reageren op de verklaring van afstand door de klant als het originele product en de verpakking intact is, en het product niet is gebruikt of beschadigd. De kennisgeving van de klant moet worden gehouden door e-mail naar info@delforge.com. Op dat moment, op voorwaarde dat de bovenstaande termijn zal worden voldaan, zal de N.V. Parfums de Namur bevestigen per e-mail dat de retour bevestigd is, onder dezelfde beveiligde voorwaarden van de verzending, door Taxipost of per aangetekende zending alleen maar op het volgende adres: Parfums Guy Delforge, 60 Route Merveilleuse, 5000 Namen België. In geval van terugkeer, worden verzendkosten altijd betaald door de klant. De N.V. Parfums de Namur zal het product terugbetalen op de bankrekening van de klant met de IBAN die in de e-mail door de klant zal worden aangegeven. Betalingen geschieden uiterlijk 30 dagen na de datum van terugkeer van het intacte product door Taxipost of per aangetekende zending in de originele verpakking. In geval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Namen alleen bevoegd. Iedere bestelling betekent een totale, en zonder voorbehoud, acceptatie van deze verkoopsvoorwaarden.